(89926)

SKU 89926
Shipping Weight 3.0000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.350m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.010500000m3