(89928)

SKU 89928
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.250m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.500m
Shipping Cubic 0.012500000m3