(89941)

SKU 89941
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.300m
Shipping Height 0.030m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.000450000m3