(89932)

SKU 89932
Shipping Weight 3.0000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.400m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.012000000m3