(89940)

SKU 89940
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.400m
Shipping Height 0.350m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.021000000m3